అనితర సాధ్యుడు... నరేంద్రుడు

ధూళిపాళ్ళ నరేంద్ర కుమార్ పేరు పొన్నూరు నియోజకవర్గంలోనే కాకుండా జిల్లా, రాష్ట్రం అంతటా ప్రజలకు, తెలుగు దేశం అభిమానులకు పరిచయం అక్కరలేని పేరు.

తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం పేద ప్రజలే దేవుళ్ళు ... సమాజమే దేవాయలం అని నినదించిన ఎన


READ MORE

Video Gallery

Photo Gallery